Ngành đường sắt muốn cải tạo thiết bị để sử dụng hết chiều dài của đường trong ga phải phụ thuộc vào chuyên gia Trung Quốc. Mà muốn chuyên gia sang giúp lại phải chi tiền. Xem thêm: + Tàu Bông Sen Vàng triển khai bán vé trực tuyến  ...